LID WORDEN

Lid worden ?


VZW BATL doet graag een oproep aan alle advocaten in België, gespecialiseerd in het fiscaal recht, om zich bij de vereniging aan te sluiten. Eenieder die zich kan vinden in de voornoemde doelstellingen, wordt dan ook ten zeerste aangeraden om het lidmaatschap op te nemen. Nadere informatie alsook het toetredingsformulier kan bekomen worden op eenvoudig verzoek gericht aan contact@batl-taxlaw.be.